Jakub Hlavatý

Profesní historie:

 • 1. 1. 2021 do současnosti – OSVČ externě spolupracující přes organizaci Archaia Praha z. ú.  s  NPÚ ÚOP v Praze na pozice vedoucího dokumentátora.
 • 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020 – OSVČ externě spolupracující přes servisní organizaci Ivana Urbánková s NPÚ ÚOP v Praze; pozice vedoucí dokumentátor
 • 2017 Archeologický ústav, AV ČR, v. v. i., Praha, 1/2 úvazek na grantovém úkolu ISS-APP (NAKI 2013-2017); revize archeologických dat
 • 1. 1. 2015 – 31.12.2016 – OSVČ externě spolupracující přes servisní organizaci Osina Archeo s.r.o. s NPÚ ÚOP v Praze; pozice vedoucí dokumentátor
 • 1. 4. 2000 – 31. 12. 2014 firma Ivana Urbánková – MEBU, K nové škole 1293, 156 00 Praha-Zbraslav; pozice vedoucí dokumentátor
 • 1. 4. 1997 – 31. 3. 2000 firma Ivana Urbánková – MEBU, K nové škole 1293, 156 00 Praha-Zbraslav; pozice terénní pracovník.

Pracovní zařazení: vedení většího počtu pracovníků na archeologických výzkumech, dokumentátor, geodet na terénních archeologických a stavebně-historických výzkumech, grafik

Pracovní náplň/zaměření: Vedení archeologických výzkumů, komunikace s investory, příprava archeologických výzkumů, terénní a dokumentační práce na archeologických výzkumech, včetně složitých kreseb řezů a půdorysů, fotodokumentace, fotogrammetrická dokumentace; PC zpracování terénní plánové a obrazové dokumentace prostřednictvím specializovaných softwarů, odborné zpracování archeologických nálezů, tvorba nálezových zpráv, obsluha geodetických totálních stanic (TOPCON, SOKKIA). Vedení týmu (až 40 osob).

Práce s programy: Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, MicroStation V8 (CAD), Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Corel Draw, Zoner Photo Studio X, Agisoft PhotoScan, Groma ad.

Odborná praxe: od roku 1997 do současnosti (1997-2020 – Ivana Urbánková; 2011-2016 Osina Archeo s.r.o., 2017 – Archeologický ústav, AV ČR, v. v. i.; 2021 – současnost – Archaia Praha z. ú.)

Výběr z archeologických akcí:

 • Klementinum č. v. 1997/10,
 • Bílkova ulice č. v. 1999/17,
 • Nerudova ulice č. v. 2002/41,
 • náměstí Republiky č. v. 2003/01,
 • Karmelitská ulice č. v. 2003-6/20,
 • Benediktská ulice č. v. 2009/13,
 • Nový hrad v Kunraticích — zaměření husitského obléhacího tábora (2012-2013),
 • Mikulandská ulice č. v. 2013/33,
 • Klementinum č. v. 2012-2015/35,
 • Thunovská ulice č. v. 2015/16,
 • Staroměstské náměstí č. v. 2015/13,
 • Jánský vršek č. v. 2015/46, 2016/06, 2016/10,
 • Thunovská ulice č. v. 2016/20,
 • Klementinum č. v. 2017/10,
 • Malostranské náměstí č. v. 2018/15, 
 • Tržiště č. v. 2019/27
 • Míšeňská ulice č.v. 2020/15,
 • Husova ulice č.v. 2020/26,
 • Jungmannova ulice 2021/01
 • Staroměstský jez 2021/07
 • V Kolkovně 2021/30
 • Anežská ulice 2022/16
 • Zbraslavské náměstí 2022/22
 • Husova ulice 2022/24
 • Sázavský klášter 2023/03
 • Karmelitská – Jezulátko 2023/27

Fotogrammetrická dokumentace stavebních konstrukcí (výběr):

 • gotické sklepy na akci COPA Centrum Národní, johanitská komenda v Českém Dubu, jižní část fasády presbyteria kostela sv. Prokopa v Sázavském klášteře, dochované konstrukce presbyteria opatského chrámu na lokalitě Klášter Hradiště, odhalená zdiva přízemí zámku v Roztokách u Prahy, dochované konstrukce Nového hradu v Kunraticích pro Magistrát hl. města Prahy, zděné konstrukce na výzkumech NPÚ č. 2012/35 až 2015/35 – Klementinum, 2013/33 – Mikulandská ulice, 2017/10 – Klementinum, 2019/27 – Tržiště.

Tvorba plánů, podkladů a map pro publikační a výstavní účely (výběr):

periodika: Staletá Praha, Archeologické rozhledy, Průzkumy památek, Archeologie ve středních Čechách, odborná a grafická spolupráce na vydání monografie Nebovidy: středověká osada v pražském podhradí


Sdílejte