Geodetické zaměřování

Geodetické zaměření pozůstatků Nového hradu u Kunratic a husitského obléhacího tábora v jeho východním předpolí.

Fotogrammetrická modelace

Krátká ukázka průletu georeferencovaným modelem nově objeveného středověkého domu v Sázavském klášteře.

Fotografická terénní dokumentace

Pozůstatek tzv. hypokausta (spodního topeniště) vyhřívajícího dnes již nestojící budovu v severním předpolí kostela sv. Prokopa v Sázavském klášteře.

Kresebná archeologická dokumentace

Ukázka kresebné dokumentace profilu archeologické sondy s vyznačenými uloženinami, výkopy a konstrukcemi z výzkumu před kostelem Panny Marie Vítězné.

Tvorba plánů a map

Plán vrcholně středověkého tzv. přemyslovského opevnění Malé Strany z 13. století vytvořený na základě jeho dochovaných části i archeologických poznatků.

Fotografická dokumentace nálezů

Odlévací kamenná forma pro výrobu předmětů z barevných kovů nalezená při archeologickém výzkumu NPÚ na Starém Městě.

Sdílejte