Dokumentace památek

Provádím geodetické, fotografické, fotogrammetrické a klasické měřické práce v archeologii a stavební historii. Výstupem jsou podklady pro nálezové a technické zprávy i publikační účely.


Nabídka prací

Geodetické zaměřování

Zaměřování pomocí geodetické totální stanice.

Kresebná archeologická dokumentace

Tradiční archeologická dokumentace řezů a půdorysů.

Fotografická terénní dokumentace

Fotografování pomocí Full Frame fotoaparátu do formátů JPG a RAW.


Fotogrammetrická modelace

Tvorba georefencovaných 3D modelů využitelných pro následné plánové zpracování.

Tvorba plánů a map

Tvorba plánů a map ve formátech CAD, QGS, CDR, TIFF a dalších.

Fotografická dokumentace nálezů

Fotografování nálezů do nálezových zpráv i pro publikační účely.

Práce s AMČR

Obsluha a editace archeologických akcí v Archeologické databázi Čech.

Regionální bádání

Dlouhodobý badatelský zájem o historii Stříbrnoskalicka a Černokostelecka prezentovaný na stránkách www.hradec1.cz

Tvorba webových stránek

Letitá zkušenost s tvorbou a správou webových prezentací v redakčním systému WordPress


Video z modelu nově objevené budovy v severní části Sázavského kláštera.

Výzkum NPÚ ÚOP střední Čechy 2023/03.


Aktuálně působím na archeologickém výzkumu u Jezulátka

Karmelitská ppč. 382, 384, 385 – Jezulátko, Praha 1 – Malá Strana

Po mnoha letech příprav začala rozsáhlá obnova veřejného prostranství před kostelem Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka. Přípravné a archeologické práce započaly na konci října 2023.

Projekt, který vytvořil architekt Josef Pleskot a který byl schválen příslušnými orgány památkové péče a získal stavební povolení na jaře letošního roku, zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu terasy, vytvoření bezbariérového přístupu do kostela i sousední základní školy, a také vybudování malého návštěvnického centra a veřejného WC. V průběhu stavby budou nejprve odborně rozebrány kamenné prvky terasy, balustrády a následně i schodišť a
odvezeny k restaurování, poté bude pod archeologickým dohledem odtěžen násep tvořící současnou terasu, následně budou vybudovány podzemní prostory včetně veřejných toalet a bezbariérové rampy ukryté za čelní stěnou terasy. Schodiště budou posunuta o 1,7 metru směrem k ulici a znovu osazena zrestaurovanými kameny. Stromy zůstanou zachovány a budou po celou dobu stavby chráněny. Čelní pohled z Karmelitské ulice zůstane nezměněn.

(zdroj: Tisková zpráva, více zde: https://www.pragjesu.cz/terasa/


Příspěvky


Dokumentator.cz

Pracuji v tomto oboru již 27 let a někdy mi ta práce leze krkem! Kdo se kdy pohyboval v zimním období na archeologickém výzkumu, tak ví, s čím se člověk musí potýkat… Zima, sníh, déšť… pořád dokola. Pak se ale podívám za sebe a vidím kus práce. Když k tomu přičtu znovuobjevenou minulost, tak mě to i zahřeje u srdce… I v minus deseti 🙂

– JAKUB HLAVATÝ


Spolupracuji s:

NPÚ ÚOP v Praze
Archaia Praha z. ú.
Archeologický ústav AV ČR