Jakub Hlavatý

Jakub Hlavatý

Mohyly u Mělníka

Necelé dva kilometry severně od centra města Sázavy, nedaleko vrchu Strážiště v blízkosti rozcestí turistických tras Na Trojici, se nachází archeologická lokalita – mohyly u Mělníka. Ve dvou řadách se zde nachází skupina 14 mohyl, tvořící tzv. mohylník, další vyvýšeniny se pak nacházejí…

Bílý kámen u Sázavy – pravěká těžba mramoru

V lokalitě nazývané Bílý kámen, vzdálené od centra města Sázavy zhruba jeden kilometr jižním směrem, se nacházejí pozůstatky jedné z nejstarších organizovaných těžebních činností u nás, staré téměř 7000 let. Místo, kde krystalický vápenec (mramor) vystupuje na povrch, přilákalo již neolitického člověka…

Mlecí kameny u Zvánovického potoka

Od počátku 20. století se začaly na stránkách odborných i regionálních tiskovin objevovat články věnované unikátnímu souboru několika desítek větších žulových kotoučů rozesetých při Zvánovickém potoce na pomezí katastrů Zvánovic a Černých Voděrad. Valná většina autorů těchto článků je považovala…